Κωνσταντίνος Π. Δρακάτος / Νευρολόγος & Δρ. Ευσταθία Τζαμουράνη - Βοντζαλίδη / Νευρολόγος - Ψυχίατρος - Παιδονευρολόγος
Αρχική Σελίδα
Ιατροί
Νοσήματα
Επικοινωνία


Κωνσταντίνος Π. Δρακάτος / Νευρολόγος & Δρ. Ευσταθία Τζαμουράνη - Βοντζαλίδη / Νευρολόγος - Ψυχίατρος - ΠαιδονευρολόγοςΔιάγνωση και Αντιμετώπιση Νευρολογικής Πάθησης

Επειδή η διάγνωση και η αντιμετώπιση μιας πάθησης, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για έναν κλινικό ιατρό, έτσι και η θεραπεία δεν είναι μόνο μια απλή συνταγή και η λήψη ενός φαρμακευτικού σκευάσματος.

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα απαιτεί την αρμονική συνεργασία και των δύο πλευρών. Η επαφή ιατρού-ασθενούς περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή ανταλλαγή πληροφοριών και η αποτελεσματική επικοινωνία των δύο πλευρών καθορίζει το βαθμό αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η σχέση ιατρού-ασθενούς, εμφανίζει μια σειρά ιδιαιτεροτήτων. Κάθε ασθενής μεταφέρει προσωπικές προσδοκίες, στοιχεία που αν δεν καταστούν αντικείμενο γνώσης και σεβασμού από τον ιατρό, θα περιορίσουν τις πιθανότητες συνεργασίας μαζί του και θα αυξήσουν το ενδεχόμενο αποτυχίας κάθε θεραπευτικής προσέγγισης.

Δίνοντας έμφαση στις βιολογικές αλλά και στις ψυχολογικές πτυχές της νόσου, ο στόχος μας δεν είναι να δώσουμε μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά να θεραπεύσουμε έναν άνθρωπο.